آموزشی

آموزش ابتدایی

با سلام اولیای محترم لطفا با کنترل کردن مشق و آدینه وتمرینات فرزندتان به او نشان دهید که به تلاش او اهمیت می دهید و از او بخواهید برای انجام کارش زمان گذاشته و به این وسیله مدیریت زمان و برنامه ریزی را از ابتدای سال به او بیاموزید . با تشکر
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 18:47  توسط عبدانی  | 

تبریک سال تحصیلی 94-93

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 17:5  توسط عبدانی  | 

آرشیو

باسلام اولیای محترم برای استفاده از سوالات ماه های قبل به ارشیو در سمت راست راجعه فرمایید. با تشکر

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان 1392ساعت 16:32  توسط عبدانی  | 

سوال93

سوالات المپیاد علمی دوم دبستان

سوالات المپیاد علمی کلاس دوم ابتدایی

سوال برای کلاس دومیها

۱ – مجموع رقم های بزرگ ترین عدد دو رقمی چند است ؟
۱) ۱۵ ۲) ۱۷ ۳) ۱۸ ۴) ۲۰

۲ – یک مرغ ماهی خوار روزی سه وعده غذا می خورد و در هر وعده ۱۰ ماهی می خورد . این پرنده روزی چند ماهی می خورد ؟
۱) ۲۰ ۲) ۳۰ ۳) ۴۰ ۴) ۵۰

۳ – قرار گرفتن عددها در کدام جدول نادرست است ؟
۱) یکی ده تایی ۲) یکی ده تایی
۳ ۵ ۱۵ ۷
۳) یکان دهگان ۴) یکان دهگان
۷ ۴ ۲۵ ۳

۴ – عدد بعدی در الگوی عددی زیر کدام است ؟
……… ، ۴۹ ، ۴۲ ، ۳۵ ، ۲۸
۱) ۵۶ ۲) ۶۳ ۳) ۵۲ ۴) ۶۰

۵ – در نامساوی زیر به جای ….. کدام عدد بگذاریم ، تا نامساوی درست شود ؟ ۷…. < 52
۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۴ ۴) ۸

۶ – بزرگ ترین عدد دو رقمی که دهگان آن ۶ باشد کدام است ؟
۱) ۵۶ ۲) ۶۵ ۳) ۶۹ ۴) ۹۶

۷ – حاصل جمع تقریبی دو عدد ۳۱ و ۵۸ کدام عدد است ؟
۱) ۶۰ ۲) ۷۰ ۳) ۸۰ ۴) ۹۰

۸ – احمد ۱۵ شاخه گل خرید . ۹ شاخه ی آن را در گلدان روی میز اتاقش گذاشت و بقیه را به
د وستش داد . حالا احمد چند شاخه گل دارد ؟
۱ ) ۲۴ ۲) ۹ ۳) ۶ ۴) ۱۰

۹ – رضا ۹ سال دارد . خواهرش ۸ سال از او بزرگتر است . خواهر رضا چند سال دارد ؟
۱) ۱سال ۲) ۱۵ سال ۳) ۱۷ ۴) ۱۵
۱۰ – اگر سه دسته ی ده تایی به عدد ۲۵ اضافه کنیم ، حاصل چند می شود ؟
۱) ۲۸ ۲) ۵۸ ۳) ۵۵ ۴) ۶۰

۱۱ – به آخر کدام کلمه می توان « ای » اضافه کرد ؟
۱) سیاه ۲) گروه ۳) دفتر ۴) برنامه

۱۲ – در کدام جمله ، کلمه ای که زیر آن خط کشیده است با بقیه هم معنی نیست ؟
۱) مهدی آرام لقمه اش را جوید . ۲) آهو خیلی سریع می دود .
۳) دوچرخه آهسته تر از ماشین حرکت می کند . ۴) عرفان یواش صحبت می کند .

۱۳ – املای کدام کلمه صحیح است ؟
۱) خطرناک ۲) حتمن ۳) میکرب ۴) مواضبت

۱۴ – کدام علامت برای پایان جمله ی زیر مناسب است ؟
« چرا در زمستان هوا سرد می شود … »
۱) . ۲) ؟ ۳) ! ۴) ،

۱۵ – کدام گزینه دو کلمه ی هم معنی را نشان می دهد ؟
۱) راستگو-دروغگو ۲) باادب- بی ادب
۳) پاسخ – جواب ۴) کثیف – تمیز

۱۶ – در شعر « یار مهربان » از مهربانی …………… سخن گفته شده است .
۱) دوست ۲) کتاب ۳) پدر و مادر ۴) معلم

۱۷ – نشانه ی « و » در کدام کلمه مانند کلمه ی « توانا » است ؟
۱) احوال پرسی ۲) خواهر ۳) خورشید ۴) سرود

۱۸ – جمله ی زیر با کدام کلمه کامل می شود ؟
« هنگام گرسنگی ، اندازه غذا بخورید . »
۱) تا ۲) از ۳) که ۴) به

۱۹ – شاعر شعر « احوال پرسی » کیست ؟
۱) ناصر کشاورز ۲) محمود کیانوش
۳) سعدی ۴) عباس یمینی شریف

۲۰ – در جمله ی « تو چوپانی ات را بکن و مزدت را بگیر .» کلمه ی مزد به چه معنا است ؟
۱) پاداش ۲) گوسفند ۳) شیر ۴) سیل
۲۱ – وقتی شب می شود ، مایع رنگین داخل دماسنج پایین می آید زیرا ……..
۱) همه جا تاریک می شود . ۲) گرمای خورشید کمتر می شود .
۳) لامپ ها روشن می شود . ۴) نور خورشید زیادتر می شود .

۲۲ – بیشتر جانداران در شب چه کار می کنند ؟
۱) استراحت می کنند . ۲) غذا می خورند .
۳) شکار می کنند . ۴) کار می کنند .

۲۳ – بر اثر چرخش زمین به دور خود ………………. به وجود می آید .
۱) ماه ۲) سال ۳) روز و شب ۴) فصل

۲۴ – کدام گزینه برای رشد گیاهان لازم تر است ؟
۱) کود ۲) سایه ۳) خاک ۴) گرما و نور خورشید
۲۵ – کدام گزینه صرفه جویی در مصرف آب را نشان نمی دهد ؟
۱) پدر آرمین همیشه با شلنگ آب ماشینش را می شوید .
۲) حسین در هنگام مسواک زدن از یک لیوان آب استفاده می کند .
۳) آقا مراد لوله کش است . او شیر آب خانه ی ما را تعمیر کرد .
۴ ) مادرم به جای شستن حیاط ، آن را جارو می زند .

۲۶ – چگونه می توانیم به پاکیزه ماندن هوا کمک کنیم ؟
۱ ) درختان بیشتری بکاریم . ۲ ) از دوچرخه استفاده کنیم .
۳) خودروهای فرسوده را تعمیر کنیم . ۴ ) همه موارد

۲۷ – مایع درون دماسنج چه نام دارد ؟
۱) جیوه ۲) آب ۳) شربت ۴) رنگ گواش

۲۸ – زمین در هر …… ساعت یکبار به دور خودش می چرخد .
۱) ۱۸ ۲) ۱۰ ۳) ۲۴ ۴) ۳۵

۲۹ – نور خورشید همیشه …………….. زمین را روشن می کند .
۱) دور تا دور ۲) یک طرف ۳) دو طرف ۴) قسمت بالا

۳۰ – در کجا آب رودخانه را به آب قابل آشامیدن تبدیل می کنند ؟
۱) حوض های بزرگ ۲) استخر آب ۳) دریا ۴) تصفیه خانه

۳۱ – چه کسی برای با******** باران در شهر کوفه دعا کرد ؟
۱) امام علی (ع) ۲) امام حسن (ع) ۳) امام حسین (ع) ۴) حضرت محمد (ص)

۳۲ – پیامبر (ص) فرمودند : « تا زنده هستم …………………..به کودکان را ترک نمی کنم .»
۱) سلام کردن ۲) بازی کردن ۳) دعا کردن ۴) نماز خواندن

۳۳ – این حدیث زیبا از کیست ؟ « اول همسایه ، بعد خانه »
۱) امام علی (ع) ۲) حضرت محمد (ص)
۳) حضرت فاطمه(س) ۴) امام حسن (ع)

۳۴ – سلام کردن چند پاداش دارد ؟
۱) ۲۵ ۲) ۶۵ ۳) ۷۰ ۴) ۶۹

۳۵ – مهربان ترین مهربانان کیست ؟
۱) خدا ۲) پیامبر ۳) پدر و مادر ۴) دوست

۳۶ – آیه ی « الرّحمن الرّحیم » را در کدام سوره می خوانیم ؟
۱) ناس ۲) فلق ۳) توحید ۴) حمد

۳۷ – در آیه ی « والله یحبّ المحسنین » کلمه ی محسنین به چه معناست ؟
۱) ظالمان ۲) ستمکاران ۳) نیکوکاران ۴) نمازگزاران

۳۸ – خداوند در سوره ی اعراف می فرماید : « بخورید و بیاشامید ولی …………… » .
۱) به دیگران هم بدهید ۲) اسراف نکنید
۳) صرفه جویی نکنید ۴) به فکر یتیمان هم باشید

۳۹ – کدام سوره به معنی سپیده ی صبح است ؟
۱) ناس ۲) حمد ۳) توحید ۴) فلق

۴۰ – قبل از خواندن هر سوره ی قرآن باید چکار کنیم ؟
۱) وضو بگیریم . ۲ ) بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم .
۳) صدق الله العلی العظیم بگوییم . ۴ ) دعا کنیم .
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آذر 1393ساعت 19:31  توسط عبدانی  | 

المپیاد علمی 1 دی 92

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 20:27  توسط عبدانی  | 

ساخت ماشین بادکنکی

کاردستی از وب نازک خانم رسولی

آموزش ساخت ماشین بادکنکی ( علوم دوم ابتدایی)

قایق-بادکنکی-(6)دانش آموزان در کلاس دوم ابتدایی در درس علوم با ماشین های بادکنکی آشنا می شوند و با ساختن آن در کلاس یک محیط رقابتی برای مسابقه با این ماشین ها ایجاد می شود . در این پست روش ساخت قایق بادکنکی را به شما آموزش می دهیم تا اگر در مدرسه حوض بزرگی دارید این خاطره را هم برای بچه ها از مسابقه دادن در ذهنشان به یادگار بگذارید .

 

 

 

ادامه مطلب آموزش ساخت ماشین بادکنکی

 

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 20:5  توسط عبدانی  | 

علوم فصل6

سوالات بخش 6علوم پايه دوم ابتدايي

1- چه وقت جسمی رابهتر می بینیم ؟

2- چشمه ی نور چیست ؟

3- چند چشمه ی نور نام ببرید.

4- از نور چه استفاده هائی می کنیم ؟

5- سایه چگونه درست می شود ؟

6- آیا سایه یک چیز ، همیشه از خود آن چیز بزرگ تر است ؟

7- کدامیک چشمه ی نور است ؟

الف ) ماه ب ) کتاب ج ) خورشید د ) مداد

8- نور از کدامیک می گذرد ؟

الف ) چوب ب)آیینه ج) شیشه د) مقوا

9- چگونه می توان جهت سایه را تغییر داد ؟

الف ) با جابه جا کردن جسم تیره

ب) با جا به جا کردن منبع نور

ج) با تابانیدن نور بیشتر

د) موارد الف وب درست است .

10- کدامیک چشمه ی نور طبیعی است ؟

الف ) لامپ ب) آتش ج) خورشید د) چراغ قوه

11- درچه زمانی از روز طول سایه کوتاهتر است ؟

الف ) صبح ب) عصر ج) ظهر د) بعد از ظهر

12- چرا در تاریکی چیزها به خوبی دیده نمی شوند؟

13- اگرچشمه نور از جسم دور باشد سایه ......... است .

14- هرچه منبع نور مایل تر بتابد سایه جسم .........می شود .

پاسخنامه بخش هفتم علوم دوم دبستان

1- وقتی نور به اندازه ی کافی به جسم برسد.

2- هر چیزی که از خود نور بدهد چشمه ی نوراست.

3- خورشید ، چراغ قوه ، شمع ، لامپ روشن ، کرم شب تاب

4- برای دیدن اجسام ، در چراغ راهنمایی ورانندگی ، مطالعه کردن ، رشد گیاهان ، عکاسی وفیلم برداری و .....

5- اگر نور از چیزی نگذرد، در پشت آن چیز ، سایه درست می شود .

6- خیر

7- خورشید

8- شیشه

9- ( د ) موارد الف وب درست است .

10- خورشید

11- ظهر

12- چون نور کافی وجود ندارد .

13- بلندتر

14- بلندتر

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 19:54  توسط عبدانی  | 

نام و نام خانوادگی............................ دبستان ...........................ماده درسی فارسی کتاب کار پایه دوم ویژه دیماه

*************************************************************************************************************************************************- 1- کلمه های هم معنی را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید؟

 

حرف – زیاد – مهربانی- صحبت – خیلی – محبّت ..................... ..................... .......................

 

********************************************************************************************************

 

2-طبقه بندی کن؟ عمو- دایی - خا له- عمّه - پسر دایی - پسر عمّه

 
بستگان پدر
بستگان مادر
 

********************************************************************************************************

 

3-با این کلمات جمله بساز؟ دعا ...............................................................................

 

 

 

خدا ..............................................................................

 

********************************************************************************************************

 

4- کامل کن؟ به کسی که غذا می پزد........................ می گویند.

 

به کسی که به ما درس می دهد................. می گویند.

 

به جایی که در آن سبزی می فروشند...................... می گویند.

 

********************************************************************************************************

 

5- مرتّب کن؟ نگه داری- چوپان- می کرد- از- گوسفندان ...........................................

 

برادر – گرفتند- یاد- بگیرند- تازه ای- دو- تصمیم- چیزهای-.........................................

 

********************************************************************************************************

 

6- در هر ردیف کلمه ی مشترک را در جای خالی بنویس؟ خوش مزه- با مزه- بی مزه- بد مزه.....

 

امروز – روزانه – روزی - دیروز .....

 

********************************************************************************************************

 

7- مخا لف این کلمات را بنویس؟ درست .................... می ریخت .................... زیاد ..................

 

********************************************************************************************************

 

8- بنویس اگر بخواهی با پدر و مادرت به مسافرت بروی چه کارهایی را باید انجام بدهی؟

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 17:48  توسط عبدانی  | 

آزمون نوشتاری

نوشته شده توسط صولت شریفی در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392

آزمون نوشتاری پایه دوم

در ادامه ببینید

 + نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 17:35  توسط عبدانی  | 

ریاضی 3 دی ماه92

آزمون ریاضی پایه دوم تا صفحه 63

روی تصویر کلیک کنید+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 17:21  توسط عبدانی  | 

مطالب قدیمی‌تر