آموزشی

آموزش ابتدایی

با سلام اولیای محترم لطفا با کنترل کردن مشق و آدینه وتمرینات فرزندتان به او نشان دهید که به تلاش او اهمیت می دهید و از او بخواهید برای انجام کارش زمان گذاشته و به این وسیله مدیریت زمان و برنامه ریزی را از ابتدای سال به او بیاموزید . با تشکر
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 18:47  توسط عبدانی  | 

تبریک سال تحصیلی 94-93

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور 1393ساعت 17:5  توسط عبدانی  | 

آرشیو

باسلام اولیای محترم برای استفاده از سوالات ماه های قبل به ارشیو در سمت راست راجعه فرمایید. با تشکر

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان 1392ساعت 16:32  توسط عبدانی  | 

کتاب قران الکترونیکی

دانلود کتاب قرآن الکترونیکی   پایه دوم برای تمرین عالی است 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392ساعت 14:30  توسط عبدانی  | 

سوال ریاضی مهر93

وال های زیررادردفترریاضی بنویس وحل کن .(هم چنین می توانی از آن پرینت بگیری وآن راحل کنی.) 1-یکان عددی3تابیشترازکوچک ترین عددیک رقمی ودهگانش 5تاکم تر ازبزرگ ترین عددیک رقمی است.آن عددرابنویس. 2-عددهای دورقمی راکه یکان آن ها(2و4و0)وده گانش(5و3و9)باشدرابنویس. 3-باحاصل جمع (6و3)وباقی مانده ی(8-8)هرچه می توانی عدددورقمی بنویس. 4-چندعدددورقمی می توانی بنویسی که مجموع ارقامش 8 باشد.آن هارابنویس. 5-باقی مانده ی ارقام 83چنداست؟(باراه حل وکشیدن چینه) 6-چندعدددورقمی می توانی بنویسی که اختلاف رقم هایش (0)باشد.آن هارابنویس. 7-مجموع رقم های عدد68راحساب کن.(بارسم چوب خط) 8-اگر عقربه ی کوچک ساعتی بین 4و5وعقربه ی بزرگ آن روی 9باشدساعت ازچندگذشته است؟....................به ساعت چندمانده است؟...........(روی ساعت نشان بده.) 9-جمع وتفریق های زیرراحل کن .( بارسم شکل) ..........=50+30 ........=90-40 10-تاسه عددالگوی عددی راادامه بده و(بارسم چوب خط) 8-16-24 11-رضامی گویداگر30آیه ی دیگرحفظ کنم70آیه حفظ کرده ام .اوچندآیه حفظ بوده است؟ 12-مجموع سن علی وپدرش45سال است. 3سال پیش مجموع سن آن ها چندسال بوده است؟ 12-عد32راروی محور5تا5تانشان بده. 13-عدد37راروی محور10تا10تانشان بده.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 19:55  توسط عبدانی  | 

علوم

نمونه سوالات علوم (سری اول)

1-     حس ما انسانها عبارتند از:

الف- شنوایی                                                                       ب- حس چشایی – حس بینایی          

ج- حس لامسه – بویایی                                                         د- همه ی موارد

2-     ساده ترین راه برای جمع آوری اطلاعات کدام است؟

الف – یادداشت برداری                         ب – مشاهده                              ج- گزارش تهیه کردن

3-     دومین مرحله بعد از مشاهده چیست؟

الف – یادداشت برداری                              ب- تهیه ی گزارش                              ج- گفتگو کردن

4-     حس چشایی مربوط به کدام عضو بدن است؟

الف- چشم                     ب- بینی                                 ج- زبان                                د- پوست

5-     حس لامسه مربوط به کدام عضو بدن است؟

الف- چشم                     ب- پوست                             ج- دست                               د- پا

6-     چشیدن کدام یک از مواد برای ما ضرر دارد؟

الف- شیرینی          ب- عسل             ج- چیزی که از سالم بودن آن مطمئن نیستیم             د- آب میوه

7-     برای استفاده از کدام وسیله باید از 2 حس خود استفاده کنیم؟

الف- رادیو                     ب- تلوزیون                          ج- کتاب                                د- تلفن

8-     کدام جمله درست است؟

الف – بوییدن و چشیدن بعضی چیزها ضرر دارد.          ب- یادداشت برداری در مشاهدات به ما کمکی نمی کند.

ج- هر چیزی را می توان بو کرد و آن را چشید.             د- ما فقط با دسست هایمان می توانیم لمس کنیم.

9-     آب رودخانه ...

الف – تمیز است                   ب- قابل آشامیدن است                       ج- قابل آشامیدن نیست

10-  چگونه می توانیم هوا را پاکیزه نگه داریم؟

الف – با کاشتن درختان                                                   ب- با بردن کارخانه ها به بیرون شهر ها

ج- با تعمیر وسایل نقلیه و خودروها                                       د- همه موارد

11- چگونه هوا آلوده می شود؟

الف – دود ماشینها             ب- دود کارخانه ها             ج- سوزاندن زباله ها                    د- همه موارد

12- چگونه می توانیم باعث پاکیزه شدن هوا شویم؟

الف – از دوچرخه استفاده کنیم                                  ب- از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده کنیم.

ج‌-    خودروها را تعمیر کنیم                                        د- همه ی موارد

13-  از آب چه استفاده هایی می کنیم؟

الف – برای شست و شو               ب- برای نوشیدن           ج- غذا درست کردن              د- همه ی موارد

14 – آب سالم چگونه به دست ما می رسد؟

الف- از رودخانه ها              ب- از دریاها                     ج- از تصفیه خانه                      د- از پشت سد

15 – آب از کجا وارد تصفیه خانه می شود؟

الف - از دریا                          ب- بالای کوه                     ج- پشت سدها                     د- شیر آب

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 17:55  توسط عبدانی  | 

سوال ریاضی

سوال هارابادقّت بخوان وپاسخ مناسب رابنویس.

1-بادورقم 7و6چندعدددورقمی می توانی بنویسی که دهگانش 7باشد.

2-بادورقم 4و0چندعددورقمی می توانی بنویسی که  یکان آن0باشد.

3-عددهای دورقمی راکه می توان بارقم های 3و4برای یکان 3و 9برای دهگان نوشت رابنویس. 

4-جمع 7+6+4راباچوب خط 6-14راباشکل و5-13رابامحورنشان بده.

5-سه عددبعدی الگوراباچینه نشان بده..................،..................،...................،8،16

6-باسه رقم 5و4و2هرچه می توانی عدددورقمی بنویس.

7-باسه رقم 4و5 و9برای یکان ورقم 3برای دهگان عدددورقمی بنویس.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 17:50  توسط عبدانی  | 

روان خوانی

داستان قوریاغه وگاونررادوباربادقّت بخوان سپس تمرین های زیرراانجام بده.

قورباغه كوچولو به قورباغه بزرگی كه كنار بركه نشسته بود می گفت: وای پدر،من یك هیولای وحشتناك دیدم. او به بزرگی یك كوه بود و روی سرش هم شاخ داشت. دم درازی داشت و پاهایش هم سم داشت.

قورباغه پیر گفت: بچه جان، اونی كه تو دیدی فقط یك گاو نر بوده است. آن خیلی هم بزرگ نیست و ممكن است یك كمی از من بزرگتر باشد.

من می توانم خودم را به همان اندازه بزرگ كنم، تو می توانی خودت ببینی.سپس خودش را باد كرد و باد كرد.

بعد از قورباغه كوچولو پرسید: از این هم بزرگتر بود؟

قورباغه كوچولو كه هیجان زده شده بود،گفت: خیلی بزرگتر از این بود.

قورباغه پیر دوباره خودش را بیشتر باد كرد و پرسید: آن گاو نر هم این اندازه بود مگه نه؟

و باز قورباغه كوچولو جواب داد: بزرگتر پدر، خیلی بزرگتر.

دوباره قورباغه پیر نفس عمیقی كشید و خودش را بیشتر باد كرد و بزرگتر و بزرگتر شد. سپس به پسرش گفت: من مطمئن هستم كه آن گاو نر از این اندازه بزرگتر نبود.

اما در یك لحظه قورباغه پیر كه خودش را خیلی باد كرده بود تركید.

بچه های عزیز یادتون باشد كه اونهایی كه خیلی خودخواه هستند و خودشان را بهتر از هر كسی می بینند باعث از بین رفتن خودشان می شوند.

 

1-درهریک از کلمه های زیر حرف آخر چه صدایی می دهد؟

قورباغه          کوه         برکه          بچّه            بوده                 

لحظه             خودخواه          دوباره            اندازه

2-دوکلمه ازاین داستان را ینویس که حرف (و)صدای (او)بدهد.

3-جدول راکامل کن.

 کلمه

 بخش ها

 صداها

 حروف

 بچّه ها

     

 بزرگ

     

 
با تشکر از آموزگاران دبستان امام محمد باقر

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 17:48  توسط عبدانی  | 

اهمیت روان خوانی

دانش آموزان عزیز تکلیف فقط این نیست که ازروی

فارسی یاریاضی بنویسید ،بلکه شماباید همه ی دروس

کتابهایتان رامطالعه کنید ومفاهیم آن رادریابید وبرای

اولیای محترمتان بازگو یا ایفای نقش کنید.

حتّی می توانیدباتحقیق وبحث وتبادل نظربا اعضای

 

خانواده درباره ی موضوعات دروس بیشتربدانید وبرای

 

دوستانتان بازگو نمایید.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 17:45  توسط عبدانی  | 

سوال ریاضی

1-آرمان سه بسته ی10تایی مدادداشت. رضایک بسته ی 10تایی راازاوگرفت .حالاآرمان چندمداددارد؟(روی محورنشان بده.)

2-یکی ازجمع ها راباچوب خط  ویکی راباچینه نشان بده .

  ..............=9+7+3
                                 
.............=11+4+8

3-فاطمه 19ستاره ی رنگی داشت.9ستاره رادردفترش چسباند.حالااوچندستاره دارد(باکشیدن شکل حل کن.)

4-ازعدد60تا84چهارتاچهارتابنویس.

2-3ساعت بعداز10 راروی ساعت نشان بده.

6-باشکل های (دایره مستطیل مثلث مربّع )یک الگودرست کن.

7-چهارعدددورقمی بنویس که اختلاف رقم های یکان ودهگانش 3 باشد.

8-چندعدددورقمی می توان نوشت که مجموع رقم های یکان ودهگانش9باشد؟.............آن هارابنویس.

9-بارقم های 7و5و4برای یکان ورقم 4برای دهگان هرچه می توانی عدد دورقمی بنویس.

10-دوجمع مربوط به تفریق .............=8-13رابنویس.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 17:43  توسط عبدانی  | 

مطالب قدیمی‌تر